Læs mere

Smartlift overtager aktiviteter i GLG

Smartlift A/S har per 1. december 2019 erhvervet en del af aktiverne, herunder diverse rettigheder og produkt-patenter, fra boet efter GLG Production ApS i Farsø.

Direktør i Smartlift Nicolai Tange Jørgensen udtaler, ”Vi har af strategiske årsager valgt, at erhverve en del af aktiverne fra boet i GLG Production, og vurderer at der kan være kommercielle synergier i erhvervelsen på længere sigt”.

Dermed overtager Smartlift både aktiviteter og lager i konkursboet, så virksomheden er i stand til at yde support til brugere af GLG lifte fremover.

Vi er behjælpelige med reservedele og tekniske spørgsmål vedrørende GLG lifte på telefon +45 97 72 29 11 eller mail: glg@smartlift.com