Läsa mer

Vi ska ta hand om varandra

Det betyder att alla funktioner i företaget fungerar, så kunderna även i fortsättningen får de lyftar, reservdelar eller den service de behöver. Nya frågor behandlas med samma hastighet och professionalism som alltid hos oss.

Vi har valt att tillfälligt ställa in alla möten med människor utanför organisationen - både på fabriken och i försäljningskontoret i Danmark. Externa leverantörer med ärende till någon av våra anläggningar ombeds därför ringa ett telefonnummer som finns på skyltar lokalt.

Service-besök hos kunderna sker med skärpta förhållningsregler. Vi ber därför våra kunder att begränsa den personliga kontakten ute vid liften, så att smittrisken hålls på ett minimum.

Har du frågor, ring på huvudnumret +45 9772 2911