Läsa mer

Smartlift förvärvar rättigheter i GLG

Smartlift A/S förvärvade den 1 december 2019 en del av tillgångarna – däribland diverse rättigheter och produktpatent – från konkursboet efter GLG Production ApS i Farsø.

VD på Smartlift, Nicolai Tange Jørgensen säger "Vi har av strategiska skäl valt att förvärva en del av tillgångarna från GLG Productions konkursbo, och bedömer att det kan finnas kommersiella samverkanseffekter i förvärvet på längre sikt."

Smartlift tar därmed över både tillgångar och lager i konkursboet, så att företaget kan erbjuda support till användare av GLG-lyftar framöver.

Det betyder att Smartlift i samarbete med underleverantörer hjälper till med reservdelar och tekniska frågor på telefon +45 97 72 29 11 eller mail: glg@smartlift.com